Uppdrag

2011
Konung Oscar I minne. Huset skall lyftas och få ny grund i samband med
bygget av Citybanan.


Juli
Arbetet påbörjas…

Comments are closed.